farver

Kære kursister på Clairvoyance kursus 1

Som lovet får du her dit kursusmateriale fra clairvoyance kursus 1
“Farvernes betydning” samt “Chakras” – hvilke livsområder ser jeg i dem”

Husk, at dette er mine bud på en mulig fortolkning af farverne, og de områder jeg ser i hvert chakra. Det er ikke en facitliste.
Du skal med tiden selv gøre dig dine egne erfaringer, samt skabe dit eget sprog, fortolkning og tydning. Dette vil dine guider hjælpe dig med, i takt med at du bruger din clairvoyance muskel.

Farvernes betydning

 

Rød – Rodchakra

* Er farven lys:

kærlighed, liv, ømhed, venlighed, sympati, Medfølelse, tilgivelse, uselvisk, udholdende, selvopofrende, munterhed, glæde, selvtillid

* Er farven klar / stærk:

god vilje, hjertevarme, kammeratlig, uafhængig, reel, power, fundament

* Er farven grumset / uklar:

stolthed, selvmedlidenhed, jalousi, stædighed, ubarmhjertighed, had

 

Orange – Harachakra

* Er farven lys:

glæde ved at skabe, idealisme, sundhed, overskud, varmhjertet livsglæde, selskabelighed, fremgang, konstruktiv, social

* Er farven klar / stærk:

livsglæde, pionerånd, skabelse, kreativ

* Er farven grumset / uklar:

ærgerrighed, selvsikkerhed, stolthed, aggressiv, besiddende, stædig, trang til at ødelægge, pengemisbrug

 

Gul – Solar Pleksus

* Er farven lys:

højeste visdom, indsigt, klarhed, mental forståelse, refleksion, koncentrationsevne, udholdenhed, bestemthed, nøjagtighed, ærlighed, kombinationsevne, tillid, intelligens

* Er farven klar / stærk:

logisk tænkning, nøgternhed, analyse, konstruktiv tænkeevne, erkendelse, selverkendelse, konfronterende

* Er farven grumset / uklar:

overdrivelse, smiger, bedrevidende, ordkløver, taktløs, bedragerisk, snuhed, tilpasser sig andre (negativt)

 

Grøn – Hjertechakra

* Er farven lys:

harmoni, balance, retfærdighed, forfinelse, næstekærlighed, sympati, forståelse, omtanke, takt, barmhjertighed, samarbejdsevne, tilpasningsevne, livskunstner, utraditionel

* Er farven klar / stærk:

individualitet, tilpasningsevne, glæde, skønhedssans, fred, nuet

* Er farven grumset / uklar:

sjusket, overfladisk, utålmodig, upraktisk, mistænksom, misundelig, taktløs, dovenskab, uretfærdighed, ondskabsfuldhed

 

Blå – Halschakra

* Er farven lys:

åndelig renhed, sandhed, tro, fromhed, religiøsitet, mildhed, forfinelse, diskretion, ærlighed, skarpsindighed, beherskelse, sans for form, stil og skønhed, oplevelsestrang, hurtig opfattelsesevne

* Er farven klar/ stærk:

kommunikation, nysgerrighed, kvikhed, formidling, åndsnærværelse, intelligens, retskaffenhed, målrettet

Er farven grumset / uklar:

Indiskret, taktløs, anmassende, rastløs, ustabil, kompleksfyldt, ironisk, sarkastisk, perversitet, urenhed

 

Indigo – Pandechakra / 3. øje

* Er farven lys:

enhed, samhørighed, kosmisk erindring, koordinationsevne via analyse, opfattelsesevne, formuleringsevne, tolerance, humanisme

* Er farven klar / stærk:

idealisme, mangesidighed, forening af følelse, intellekt og ånd, fleksibel, klartseende, villig til forandring

* Er farven grumset / uklar:

rodet, oprørsk, usandhed, overdrivelse, glemsom, ensom, kaos, tvivlende

 

Violet – Kronechakra

* Er farven lys:

åndelig styrke, ædelhed, højnelse af begær og ønsker, ro, disciplin, opofrelse, pålidelighed, intuitiv, humør, retfærdighed, pligtfølelse, ansvarlighed

* Er farven klar / stærk:

udholdenhed, modenhed, indvielse, styrke, står på egne ben, autoritet

* Er farven grumset / uklar:

selvisk, smålig, mismodig, lyseslukker, selvovervurdering, isolation, arrogance, fanatisme, livsfjendskhed, grusomhed, manipulation, magtmisbrug

 

Chakra betydning

Dette er hvad jeg ser i hvert chakra (tv-kanal)  ;-)

RODCHAKRA

Farve – rød. Tone – C. Element – jord.

Lugtesans, forplantningssystemet, ben/fødder, hofte og bækken. Dit forhold til den fysiske verden, din jordforbindelse, din kontakt til Moder Jord/din biologiske mor. Et velfungerende rodchakra giver dig en følelse af, at der en mening og et formål med dit liv, at du er herre over dit liv (også din økonomi), at du føler dig tilpas i “alle” situationer og har livsglæde.
Hvor har du slået dine rødder (bolig) og hvordan er dine familierelationer? Hviler du i dig selv, og står du på egne ben.

 

HARACHAKRA

Farve – orange. Tone – D. Element – vand.

Smagssans, underste del af kroppen samt tarmsystemet. Dit indre barn. Dit forhold til lyst, leg, glæde og spontanitet. Seksuel lyst. Et svagt haracenter kan give sig udslag i sløvhed, passivitet, uharmoniske spise- og drikkevaner, manglende kreativitet og “bevægelse”.

 

SOLARPLEKSUS

Farve – gul. Tone – E. Element – ild.

Synssans, hormonbalance, mavesæk, lever og galde. Dine indre følelser, din fortid og din livsenergi. Chakraet fortæller noget om dine evner og lyst til at se på og arbejde med dine følelser, konflikter og til dels også din fortid. Er du i kontakt med og styrer du dit liv, eller har du vendt det ryggen? Solar pleksus er center for transformation og forvandling.

 

HJERTECHAKRA

Farve – grøn. Tone – F. Element – luft.

Berøringssans, hjerte, lunger og hud. Kærlighed. Dit forhold til andre mennesker herunder parforhold. Et velfungerende hjertechakra giver dig en følelse af frihed, glæde og kærlighed. Det fortæller om du er i kontakt og harmoni med dig selv. Giver du dig selv kærlighed – er du en god og trofast ven overfor dig selv? Tager du imod den kærlighed der bliver dig givet? Giver du dig selv det, som du ønsker at din partner skal give dig? Lytter du til dit hjerte og handler efter dets anvisninger?

 

HALSCHAKRA

Farve – blå. Tone – G.

Høresans, hals, nakke, skulder, stoftskifte, øre og tænder. Kommunikation, indre tryghed, mål og retning i livet samt arbejdssituation. Med et velfungerende halschakra er du i stand til frit at udtrykke dine følelser og tanker. Du siger, hvad du mener. Du er åben, ærlig, forstående og imødekommende. Chakraet fortæller også noget om dit arbejde. Føler du tilfredsstillelse ved det, og arbejder du med det du er bedst til – det som er din opgave/mission? Bliver du guidet? Omsætter du tanker og idéer til handling? Har du tro og selvtillid i dit arbejde?

 

PANDECHAKRA

Farve – indigo. Tone – A.

Øjne, hyposfyse og pinealkirtel. Sind, bevidsthed, intuition og evnen til at se på alle planer. Har du spirituelle øjne? Er de klare? Kan du gennemskue ting, mennesker og situationer? Ser du fremad? Eller er der noget, som du ikke ønsker at se på? Har du glade, positive og fredfyldte tanker, eller fylder du dit sind med mørke og negativitet? Hvilke tanker gør du om dig selv?  Har du bedømmelse og kritik i dit sind?

 

KRONECHAKRA

Farve – violet. Tone – H.

Spiritualitet og dit forhold til din biologiske far/autoriteter og Gud.

Et åbent kronechakra fortæller, at du har tillid til Universet og andre autoriteter. Måske har du direkte kontakt til en guide, eller du bliver ført og vejledt på din vej, i dit arbejde eller overfor andre mennesker.
Kanalisering.

Vil du have harmoni og balance i dine chakras?
Jeg har skrevet og indtalt en meditation, med fokus på netop dette.
Du bliver “renset” / healet og fyldt op med god energi i hvert chakra.

Læs mere her: Jettes chakra meditation. eller klik på chakra-billedet.