Jette Harthimmer

Clairvoyant og spirituel mentor

Nyheder og inspiration

Kanalisering uge 4

Healing og Bøn

Onsdag den 23. januar kl 8.00
Dette er budskabet der blev givet under vores fælles healing og bøn.
Det er kanaliseret til mig, fra gruppen af spirituelle hjælpere, guider og healere fra den åndelige verden, der hver uge sender os alle healing og budskaber.
Dagens fokusområde var: Klarhed og Beslutning

Budskab:
Godmorgen.

Hver dag består af masser af valg og beslutninger. Nogle er små, andre store. Det kan være alt lige fra hvad aftensmaden skal bestå af, til valg af arbejde, køb af bolig eller det at stifte familie.
Det kan til tider føles svært at skulle træffe den rigtige beslutning, for det er som at to kræfter trækker i hver sin retning. Hvor den ene svarer a, svarer den anden b. Hvilken er da den rigtige?

En hjælp kan være at spørge: Vil denne beslutning føre mig nærmere mit sande Jeg?
Hvis Jeres beslutning kommer fra Jeres sande og spirituelle Jeg, vil det altid være det bedste. Både for Jer selv, men også for alle involverede parter. Dette selvom det i øjeblikket måske ikke synes sådan.

Det der kan være med til at hæmme Jer i valget, er frygt. Frygten for det ukendte. Frygten for at miste kontrol eller overblik. Derfor forsøger I at få svar på alle Jeres spørgsmål og områder på én gang. I forsøger at forudse hvordan hvert enkelt valg vil påvirke og skabe Jeres fremtid. Hvad nu hvis …? Hvordan vil det se ud hvis …?
Men dette fører intet konstruktivt med sig. I fanges i tankernes spind og I kommer ubevidst til at lade Jer påvirke af fortiden, gamle hændelser, andres meninger og holdninger.
Det I skal gøre i stedet er at spørge:  Hvad der er sandt i dette nu? Lige nu! Hvad er sandheden for mig? Hvad er det rigtige at gøre for mig?
Det kan for nogen misforstås og tolkes som noget egoistisk, men hvis valget træffes i et 100 % nærvær i nu´et så er I i kontakt med jeres sjæl, og den kender altid svaret og den er upåvirket af fortid, fremtid og historien. Der er intet ego her.

En måde at skabe overblik på er også at spørge – i nu´et: Er der ro, glæde og lethed ved det jeg gør? Hvis ja, så er I rette sted.

I kan også lave en form for adskillelse, hvor I stiller Jer ved siden af Jer selv og bliver en betragter. Hvilke mulige valg er der? Hvordan ser valgene ud udefra? Fra dette punkt er det meget lettere at vælge, fordi I har trukket Jer ud af tankerne og følelserne. Betragteren er nemlig Jeres spirituelle Jeg.

Vi vil over de næste 3 dage støtte Jer i at skabe klarhed over de valg og beslutninger I står i. For Jeres egen skyld er det bedst kun at skulle forholde sig til 1 valg / 1 område / 1 spørgsmål.
Når valget er truffet på dette, vil det frigøre en energi der kan hjælpe Jer til at skabe klarhed over det næste valg. Men I må hele tiden bestræbe Jer på kun at holde fokus på én ting af gangen.

Indtil næste gang vi mødes:
Hav tillid og vid at vi er der og at Jeres bønner er blevet hørt.

Tak for nu. I fred og kærlighed

Næste healing og bøn: Torsdag den 31. januar kl 18.30
Fokusområde: “Et vendepunkt”.
Vil du deltage, så skriv dig på her: Ja, tak jeg vil gerne modtage healing og bøn torsdag d. 31 januar

Har du ikke været med før?

Sådan får du gratis healing og bliver bedt for.

Jette Harthimmer oplevelse
Jeg så mig selv gå rundt i en skov. Bag mig gik 4 ældre guider. Min opgave bestod i at vælge et træ. Åh, det var så svært for jeg kunne fint argumentere for hvorfor det skulle være det ene frem for det andet. Dette træ har en smuk stamme, et andet fine blade og et tredje noget helt andet. Guiderne sagde ikke noget. De var smilende, forstående og kærlige. Hver gang jeg havde valgt et, nikkede de accepterende. Men der var alligevel noget inde i mig der gjorde at jeg var i tvivl. Var det nu også det helt rigtige træ?

På et tidspunkt besluttede jeg mig for at jeg ville op i lyset. Op hvor jeg kunne danne mig et overblik og se ned på alle træerne. I samme øjeblik jeg tænkte denne tanke, så jeg mig selv svæve hen over skoven. Da jeg var der, kunne jeg tydeligt se hvilket træ jeg skulle vælge. Det lyste op og skilte sig på den måde ud fra alle de andre.

Budskabet var ret klart. Så længe jeg lader mine følelser eller tanker styre, så kan jeg ikke vælge. Det ene synes jo lige så godt som det andet.
Guiderne ville ikke blande sig i min beslutning, og de ville uanset hvad jeg havde valgt støttet mig. Der er fra deres side ikke nogen fordømmelse eller kritik. Jeg er et menneske og jeg må jo lære af alle mine valg og handlinger.
Men i samme øjeblik jeg løftede min bevidsthed til et andet plan (det spirituelle), så var valget indlysende. Nu var det heller ikke forbundet med hverken mine følelser, en gammel historie, mine overbevisninger, en frygt for at vælge det forkerte osv. osv. Det hele var meget rent og klart, så snart jeg lod sjælen vælge.

Dernæst så jeg at guiderne gik i gang med at rense os. Det var et ret sjovt billede, for jeg så at vi fik vinduesviskere på vores øjne. De skulle rense vores øjne (måden vi ser og anskuer på). Så blev hovedet tømt (tankerne) og til sidst blev vores hjerte healet (fra gamle sår, uhensigtsmæssige følelser). I takt med at de gjorde dette arbejde, kunne lyset skinne igennem os og der opstod en klarhed i vores valg og beslutninger.

Det var en dejlig morgen, og jeg bliver bare så glad når jeg kan se hvordan vi alle er forbundet under disse møder, og hvordan vi får så fin og smuk en hjælp fra Universet.
Tak for nu.

Scroll to Top