Naturens spirituelle kraftsteder

Kraftsteder – dem er der mange af i naturen.

kraftsteder naturaanderKan du mærke den ro og den power,  der er i naturen?
Har du bemærket, at der er steder i naturen hvor du føler dig rigtigt godt tilpas?
Dette kunne måske skyldes at du har fundet frem til et såkaldt “Kraftsted”.

Jeg har denne gang givet ordet til:
René Sønderbæk har skrevet en bog om dette emne som han kalder “Naturånder og Kraftsteder” da han gerne vil udbrede kendskabet til dette. Bogen giver et indblik i naturens åndelige liv.

René Sønderbæk skriver følgende:

Kraftsteder eller powerplaces som de kaldes på engelsk, er punkter eller områder i naturen hvor en særlig kraftig energi er til stede. Den spirituelle energi ved kraftsteder kan have forskellige formål og virkninger. Ved mange kraftsteder findes en healingsenergi til gavn for dyr og mennesker, andre steder er det tilstedeværelsen af bevidste eller ubevidste naturånder der opbygger og bevarer kraftstedet, og ydermere kan visse steder beboes af særlig højtudviklede naturånder vi som mennesker kan tage kontakt til og modtage spirituel inspiration fra til brug i vores liv, udvikling og ikke mindst i forståelsen af tilværelsen. Ved visse kraftsteder er alle typer energier og naturånder repræsenteret og disse kraftsteder kan betegnes som spirituelle samfund af naturånder. I Danmark har vi adskillige naturområder der kan betegnes som kraftsteder hvor ophold på stedet eller meditation i området kan åbne op til naturåndernes verden og en kontakt til disse vil være mulig.

Dyrehaven ved Klampenborg er et eksempel på et kraftsted af den karakter med flere samfund af bevidste højtudviklede naturånder, med blandt andet det formål at bistå mennesket på dets vej gennem livene med inspiration, healing og oplysning. Den danske forfatter og mystiker Martinus Thomsen (1890-1981) tilbragte megen tid i netop Dyrehaven og særligt omkring Eremitagesletten ved Eremitageslottet. Martinus opfattelse af området var en åndelig by med højtudviklede diskarnerede sjæle der udgjorde et samfund af viden og undervisning.

Undertegnedes egne oplevelser med kraftsteder og naturånder tog sin begyndelse for omkring 15 år siden i Dyrehaven ved Klampenborg. På det tidspunkt vidste jeg intet om Martinus, kraftsteder eller naturens åndelige liv. Oplevelserne og kontakten til højtudviklede bevidstheder i naturens energier opstod når jeg vandrede i området uden tanke for emnet overhovedet eller når jeg blot sad ved bestemte vandhuller i dagsbevidst tilstand. I området lever også mange gamle træer hvor det er muligt at tage kontakt til træets ånd og modtage indsigt og forståelse for egen livsbane.

Oplevelsen af at blive undervist af højtudviklede naturånder var ganske klar ved samtlige møder og samtaler med de forskellige bevidste energier. Undervisningsforløbet i Dyrehaven stod for mit eget vedkommende på i ca. 5 år med daglige ophold i området.

Naturens kraftsteder er for alle. Ethvert menneske der ønsker indsigt eller har behov for naturens healende energier kan opsøge kraftstederne og modtage de værdifulde gaver Moder Jords natur har til hver enkelt af os.

Mit ønske med bogen ”Naturånder & Kraftsteder” er at udbrede kendskabet til dette emne og mit inderste håb er at endnu flere vil opsøge naturens kraftsteder og udforske denne spændende verden.

I bogen er beskrevet mere end 20 kraftsteder fordelt over hele landet for at give enhver mulighed for egne oplevelser og erfaringer.

René Sønderbæk

Bogen kan lånes på biblioteket.: ”Naturånder & Kraftsteder”

Er du interesseret i spiritualitet? Gratis lydfiler om personlig og spirituel udvikling.

, , , , , ,

One Response to Naturens spirituelle kraftsteder

  1. Trine 21.11.2012 på 11:09 #

    Snodig! Jeg har ruslet i skogen ved Klampenborg. Det var en rolig og behagelig tur selv om vi var slitne etter en dag på tivoli. den skogen er et godt minne fra en ferie med mange gode opplevelser.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.