Jette Harthimmer

Clairvoyant og spirituel mentor

Nyheder og inspiration

Til eksamen i clairvoyance – del 2

Her kan du læse 2. del af artiklen “Til eksamen i clairvoyance”.
Hvis du endnu ikke har læst 1. del – så begynd her: Del 1: Til eksamen i clairvoyance.

Til eksamen i clairvoyance – del 2.

Del 1 af artiklen var skrevet af skoleleder Maya Fridan og det du kan læse her er skrevet af Anita Hesselfeldt, der er sensor på Maya Fridans clairvoyance uddannelse.

En censors tanker 2009

Udover mit daglige arbejde, som clairvoyant, Theosishealer, Bach-terapeut, NLP-terapeut kursusarrangør og underviser, har jeg de sidste fire år deltaget i afsluttende clairvoyance-eksamener, som censor.

Som censor er det vigtigt at gøre sig klart, hvilke kriterier eleven bedømmes ud fra. Hvad er eleverne trænet og undervist i og ikke mindst, hvad er det for kvalitetskrav vi ønsker skal være gældende, for vores kommende kolleger. Det er derfor af største vigtighed, at kende både det pensum, og det værdigrundlag, der undervises ud fra.

Som censor er det min opgave dels, at vurdere elevens præstation her og nu, dels at give eleven en konstruktiv feed-back . I min feed-back, bestræber jeg mig på at eleven gøres bekendt med både sine stærke sider, og de sider der har brug for yderligere udvikling.

Som censor lægger jeg vægt på følgende kvaliteter hos eleven :

1. Elevens evne til at møde og accepterer klienten, der hvor klienten er. Skabe tillid og tryghed.

2. Elevens evne til at bevare den clairvoyante kontakt i en stresset situation, og udnytte den fuldt ud.

3. Elevens evne til at formulere sig empatisk og i et sprog, klienten forstår.

Under selve eksamenssessionen er jeg clairvoyant åben, dels for at følge elevens måde at forvalte sin kontakt på, dels for at følge kvaliteten af elevens kontakt. Min opgave som censor består nu i at: lytte, observere, samle og notere indtrykkene af elevens præstation.

Når sessionen er afsluttet, taler eksaminator og jeg med klienten. Vi beder dem vurderer elevens præstation ud fra, hvordan de følte sig mødt, følte sig tilpas, hvor meget de kunne genkende sig selv og hvor meget mening clairvoyancen gav for dem.

Derefter taler eksaminator og jeg sammen. Vi samler vores indtryk og formulerer en skriftlig bedømmelse, der indeholder en vurdering af elevens præstation, samt en fremtidsrelateret feed-back.

Til sidst præsenteres eleven for vores bedømmelse, der gives både mundtligt og skriftligt. I denne del af seancen er det eksaminator og jeg , der skal udnytte vores evner til at formulerer os empatisk og i et sprog eleven forstår. Det er et meget kritisk tidspunkt, hvor det er vigtigt at vi trænger inder bag elevens skal af nervøsitet og evt. frustration, så eleven går derfra med en følelse af at have fået en relevant og fair bedømmelse. Det lykkes heldigvis som oftest.

Anita Hesselfeldt, Valby 2009 – Telefon 36 17 99 61

Fik du ikke læst første del af artiklen, Maya Fridans indlæg “Til eksamen i clairvoyance” – så læs det her: Til eksamen i clairvoyance – del 1

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top