Jette Harthimmer

Clairvoyant og spirituel mentor

Nyheder og inspiration

Til eksamen i clairvoyance – del 1

Eksamen i clairvoyanceEksamen i clairvoyance – hvordan foregår det?

I det sidste nummer af Clairvoyantforeningens medlemsblad, læste jeg to indlæg der omhandlede hvordan det egentlig foregår når man skal til eksamen i clairvoyance.

Dette første indlæg er skrevet af Maya Fridan, der har sin egen clairvoyance skole og clairvoyance-uddannelse. Det andet andet indlæg er skrevet af Anita Hesselfeldt, der er sensor på skolen.

Da dette er et tema mange spørger til, har jeg kontaktet de to og spurgt om jeg måtte lægge deres indlæg på min blog.

Til eksamen i clairvoyance – del 1 Maya Fridan skriver:

Jeg er blevet opfordret til at fortælle lidt om, hvordan jeg som skoleleder afholder de afsluttende prøver på min uddannelse. Det er for at give et lille indblik i min indfaldsvinkel til denne procedure. På min skole har jeg to afsluttende prøver. Den ene er skriftlig og den anden mundtlig. Jeg har også en afsluttende platform med publikum.

Den skriftlige prøve på min skole består af en hel del spørgsmål som omhandler det teoretiske stof som jeg har gennemgået undervejs i forløbet. Jeg synes, at det er vigtigt at man som clairvoyant udøver også kender til de teoretiske baggrunde for sit arbejde. Derfor vægter jeg teorien højt og det er mit håb at man derefter selv opsøger yderligere viden og forståelse.

Ved den mundtlige prøve, anvender jeg en censor, som har en god faglig clairvoyant og terapeutisk baggrund. Jeg oplever, at prøven giver et godt billede af, hvordan den clairvoyante arbejder i forhold til en klient her og nu. Dvs. det bliver en samlet vurdering af en clairvoyance session. Det er ikke kun vigtigt at være en god clairvoyant, men også at møde klienten det rette sted.

Efter at eksamens seancen er færdig, taler censor og jeg med ”sitteren” omkring, hvad hans oplevelse er af kursistens clairvoyance. Censor og jeg giver den endelige tilbagemelding til kursisten efter at vi indbyrdes har drøftet vores observationer. Vi har begge åbnet op clairvoyant og følger også med på den vis undervejs. Jeg mener, at selve prøven bør ses som en positiv vurdering af, hvad det er der fungerer godt og hvad der kan gøres bedre i fremtiden. Det er altså en hjælp til kursisten til at få justeret sig ind på forskellige områder.

Jeg giver en bedømmelse efter en karakterskala med ”bestået med udmærkelse”, ”bestået” osv., da prøven skal ses som en samlet præstation af både de faglige som menneskelige værdier. Og dybest set vil prøven altid kun blive en vurdering af kursistens ståsted her og nu – og ikke de clairvoyante evner som sådan, da de allerede er eksisterende hos alle kursisterne. Derfor er en eksamens situation absolut ikke et udtryk for en permanent tilstand, men også skal ses som en hjælp til, hvad der bør arbejdes videre med efter endt uddannelsesforløb.

Vi er som clairvoyante alle i en fortsat udvikling, da clairvoyancen hele tiden kan forfines og forbedres. Vi flytter hele tiden ståsted, hvis vi arbejder med vores evner og os selv. Personligt mener jeg, at vi har en pligt til fortsat at dygtiggøre os og være bevidste om vores arbejde med og for den åndelige verden. At vi tjener og dermed også videregiver på den mest kærlige måde.

Platformsclairvoyance indgår også som en del af træningen på min uddannelse. Det, at man er i stand til at stå frem for et publikum og stadig have tillid til sin kontakt, giver en god styrke der generelt set også vil afspejle sig i arbejdet med clairvoyancen.

Jeg har taget det valg ikke at gøre denne del eksamens relevant, da ikke alle skal arbejde med den arbejdsform, og min uddannelse er baseret på at udøve god personlig rådgivning. Dertil kommer, at denne form for præstation absolut ikke altid er et udtryk for om man er god til sit fag, da nervøsiteten kan præge ens kontakt voldsomt, når man arbejder foran mange mennesker.

Jeg synes dog, at det har sin absolutte relevans i forhold til træningen og det er en sjov vinkel at få med også. Jeg bestræber mig meget på, at gøre det til en god oplevelse af sådan en aften.

Undervejs åbner jeg selv op clairvoyant og følger meget opmærksomt med. Jeg går ind og støtter op, hvis der skulle opstå behov for det. Det kan både være i forhold til budskaberne eller blot give kursisten en ”fysisk” støtte.
Hilsen Maya Fridan
Link til Maya Fridans: Clairvoyance skole – Clairvoyance uddannelse. – tlf: 39623805

Læs også:
1. Sensor Anita Hesselfeldts indlæg: Til eksamen i clairvoyance – del 2

2. Tag testen: Er du spirituel?

3. Er du særligt sensitiv?

4. Vil du lære clairvoyance? Vil du være clairvoyant?

1 kommentar til “Til eksamen i clairvoyance – del 1”

  1. Dimitri Hardorff

    Det var rigtig spændende at få en kollegas synespunkt på hvordan en eksamen skal holdes.

    Tak for det :)

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top